ది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ & వీడియో గ్రాఫర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా, నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార ఆహ్వానం